Thời gian của bạn là hữu hạn, vì thế đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác.

Steve Jobs đã nói, chúng tôi công ty MPG tự hào phân phối các sản phẩm đồng hồ với các thương hiệu uy tín tại việt nam, đem đến cho thị trường những sản phẩm chất lượng nhất phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

Thời gian của bạn là hữu hạn, vì thế đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác. Steve Jobs đã nói, chúng tôi công ty MPG tự hào phân phối các sản phẩm đồng hồ với các thương hiệu uy tín tại việt nam, đem đến cho thị trường những sản phẩm […]

Tags: đồng hồ / tuyển dụng / tuyển dụng mpg / tuyển dụng nhân viên sale